Granudden Markarbeten Kabelteknik

 
 

Vi tår på flera b

Välkommen till Granudden Markarbeten & Kabelteknik  Vi bedriver markarbeten i Gävle med omnejd Vi lämnar alltid ett väl utfört arbete efter oss, med resultatet nöjda kunder. Vi utför alla slags markarbeten åt både privat & företagskunder.

  • Grundarbeten både nyproduktion samt utbyggnader

  • Kabeldragning Vägbelysning Schaktning vägbyggen parkering grusbäddar altaner 

  • Vatten & Avloppsarbeten både kommunalt & enskilt

  • Utemiljö  gräsmattor, marksten 

  • Stenspräckning Vi är certifierade av Simplex att spränga med krutpatroner som inte kräver besiktning av intilliggande byggnader

  • Trädfällning 

  • Snöröjning åt företag, kommun, samfällighetsföreningar, vägföreningarVår specialitet är laddningsstationer och elektroniska reklamskyltar

Utförda Projekt

Maskinutbildningar 

Granudden är erkända av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) för våra maskinutbildningar, där ni efter utbildningen tilldelas utbildningsbevis, vi utfärdar även yrkesbevis. Våra utbildningar garanterar för säkerhet och kunskap. Vi genomför utbildningen på plats hos er. 

Granuddens maskinutbildningar

Grävmaskin
Hjullastare Godshantering Hjullastare Anläggning 

Teleskoplastare


Skylift alla plattformar inklusive fallskydd

Kranutbildning 
Traversutbildning inklusive Säkra lyft

Fallskydd/ inkl alla lyftplattformar


Bomlift

Saxlift

Skylift


Truckutbildningar alla klasser

Arbete påväg

En komplett utbildning för entreprenörer. Ger intyg för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 samt APV nivå 1&2.